FAQ Huisrookmelders

Veelgestelde vragen over huisrookmelders

Hoe kan ik rookmelders doorkoppelen?

Het doorkoppelen van rookmelders kan met een oranje VD-draad met een doorsnede van 1,5 mm2.

Mag ik de rookmelders op verschillende groepen met elkaar verbinden?

Nee, er mag geen groepsvermenging plaatsvinden (NEN 1010), ook niet door een relaiscontact (potentiaal vrij). De norm voor rookmelders in woonhuizen (NEN 2555) schrijft zelfs voor dat de rookmelders in woonhuizen gekoppeld moeten ziin en dat deze rookmelders op 1 lichtgroep moeten zitten.

Moeten rookmelders worden gekoppeld?

Rookmelders kunnen zowel stand-alone als gekoppeld worden toegepast. Indien meerdere rookmelders worden geplaatst in de verkeersruimten, is het raadzaam om deze onderling te koppelen. Wanneer u slaapt en de deuren gesloten zijn bestaat anders de kans dat het signaal van de verst geplaatste rookmelder niet voldoende is om u te wekken.

Hoe moeten rookmelders worden getest?

Test de rookmelder eens per maand door +/- 20 seconden op de testschakelaar te drukken. De elektronische zoemer moet het alarmsignaal geven. U dient de rookmelder altijd na een lange periode van afwezigheid (zoals bijvoorbeeld vakantie) te testen evenals na het vervangen van de batterij of het uitvallen van de netspanning. De rookmelder gaat na een alarm automatisch terug naar de bewakingstoestand wanneer de oorzaak van het alarm (d.w.z. de rook) helemaal verdwenen is. Als de rookmelder niet aan de eisen voldoet, moet u deze onmiddellijk laten repareren of vervangen door een erkend installateur.

Hoe moeten rookmelders worden onderhouden?

Behalve het periodieke testen met de testschakelaar moet de rookmelder bovendien minimaal 1 keer per jaar met een zachte borstel en de stofzuiger worden schoon gemaakt.
Maak ook het deksel schoon met een vochtige doek. Schakel voordat u met het schoonmaken begint de netspanning naar de rookmelders uit! Vergeet na het schoonmaken niet de spanning weer in te schakelen.
Minimaal 1 maal in de 4 jaar moeten de batterijen van de rookmelders vervangen worden.

Wat kan ik als particulier doen om mijn gezin te beschermen?

Als particulier kan ik het volgende doen:

 • (laten) installeren van optische rookmelders in elke verkeersruimte van een woning (dit is de doorgaande ruimte waardoor gevlucht kan worden; denk daarbij aan de gang, overloop, bijkeuken, zolderruimte etc.); in de praktijk betekent dit al gauw drie rookmelders per woning (voor elke woonlaag é én rookmelder);
 • voor een verhoogde veiligheid en snellere melding is het raadzaam in het huis onderling met elkaar te koppelen;
 • (laten) installeren van koolmonoxide melders nabij de CV-ruimte, geiser en andere verbrandingsapparaten
 • het in huis hebben van een blusdeken, een brandblusser en vluchtladder; te gebruiken in het geval er brand uitgebroken is; een blusdeken en/of brandblusser om kleine brandjes te blussen en de vluchtladder om een vluchtweg van grotere hoogte te cre ëren
 • opstellen van een vluchtplan bij een eventuele brand; dit vluchtplan moet iedere huisgenoot bekend zijn; het is verstandig dit vluchtplan regelmatig te controleren op juistheid en om te oefenen met de huisgenoten zodat, in geval van brand, iedereen weet wat hij of zij moet doen;
 • wekelijks de ge ïnstalleerde rook-/hitte-/CO-melders testen en regelmatig de melder met een stofzuiger schoonzuigen.

Wanneer moet ik rookmelders toepassen?

Vanaf 1 januari 2003 zijn rookmelders verplicht in nieuwbouw en bij renovatieprojecten van woonhuizen en appartementen. Een en ander moet voldoen aan het Bouwbesluit 2e fase en de rookmeldernorm NEN 2555.

Waar kan ik rookmelders kopen?

Rookmelders zijn verkrijgbaar bij vrijwel alle bouwmarkten, DHZ-zaken en uw elektrotechnisch installateur. Let er bij aanschaf wel op dat de melder voorzien is van het Goedmerk en eventueel het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Dit laatste keurmerk heeft u nodig voor het verkrijgen van een PKVW certificaat voor uw woning.
Op dit moment zijn rookmelders in Nederland te koop in de meeste winkels in de volgende sectoren:
– Bouwmarkten
– DHZ markten
– IJzerwaren winkels
– Huishoudzaken
– Elektra Installateurs
– Alarmbedrijven
– Via Internet
– Etc

Wat kan ik doen om koolmonoxidevorming te voorkomen?

Laat de CV ketel minstens 1 * per jaar nakijken; controleer regelmatig de afvoerkanalen en zorg dat deze niet geblokkeerd zijn; zorg voor voldoende ventilatie; wees extra zorgvuldig met geisers en gaskachels.

Ik woon in een nieuwbouwhuis, dus heb geen last van koolmonoxide.

Ook in een nieuwbouwhuis kan men te maken krijgen met koolmonoxide. Ook bij een goed functionerende CV ketel met gesloten systeem, kunnen lage concentraties koolmonoxide vrij komen. Omdat deze nieuwbouwhuizen in de regel goed zijn ge ïsoleerd, kan het voorkomen dat er te hoge concentraties ontstaan als men de woning niet voldoende ventileert. Daarnaast kan de bron van de koolmonoxide ook bij de buren staan. Via kruipruimtes/zolder kan de koolmonoxide zich verplaatsen naar een naastgelegen woning.

Hoe werkt een koolmonoxide melder?

Een koolmonoxide melder bootst het menselijk lichaam na. Op het moment dat er te hoge concentraties gemeten wordt, dan slaat de melder alarm.

Waar kan ik meer informatie vinden over brandpreventie?

Algemene informatie over brandveiligheid is zowel per post, telefoon, internet en persoonlijk o.a. te verkrijgen via de volgende website adressen:

 • www.veiligheid.nl  Stichting Consument en Veiligheid
 • www.nibra.nl  
  NIBRA (kennisinstituut voor brandweer en rampenbestrijding)
 • www.keurmerk.nl  
  Keurmerkinstituut (onafhankelijke organisatie, gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten.
 • Locale instanties zoals Brandweer en Gemeente.
 • www.brandpreventieweek.nl Jaarlijks stelt de stichting Nationale Brandpreventieweek middels een gerelateerd thema een onderwerp aan de orde om burgers beter te informeren.

Zijn ionisatie rookmelders gevaarlijk?

De ionisatierookmelder*) werkt op basis van een sensor met een uiterst
minieme hoeveelheid radioactief materiaal dat deeltjes een elektrische
lading geeft (ionen). Deze elektrische lading wordt verstoord door
rookdeeltjes, waarna het geluidssignaal wordt geactiveerd. Het radioactieve
materiaal vormt geen direct gevaar voor de gezondheid. De
techniek heeft zich bewezen, is door en door beproefd, voldoet aan
nationale en internationale normen en wordt in veel landen toegepast. Algemeen kan gesteld worden dat in é én ionisatie rookmelder minder radioactiviteit voorkomt dan in de vrije natuur.

*) vanwege de minder milieuvriendelijke samenstelling van dit type melder wordt de verkoop ervan zoveel mogelijk teruggedrongen. Het Ministerie van VROM heeft bepaald dat deze rookmelders vanaf 1-1-2003 niet meer in nieuwbouwwoningen geplaatst mogen worden (conform Bouwbesluit 2e fase) en dat vanaf 1-1-2006 deze melders helemaal niet meer verkocht mogen worden.

Welke type rookmelder functioneert beter?

In het algemeen zijn in woningen smeulbranden de oorzaak van branden. Zowel ionisatie als optische rookmelders detecteren rook, maar de optische rookmelder reageert sneller op smeulbranden dan de ionisatiemelder. Daarom, mede op basis van onderzoek en kennis van de NIBRA (Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding), is bij toepassing in woningen het beste optische rookmelders te gebruiken.

Wat is het verschil tussen een ionisatie melder en een optische rookmelder?

Het verschil zit ‘m in het werkingsprincipe van de rookmelder:

De ionisatierookmelder*) werkt op basis van een sensor met een uiterst minieme hoeveelheid radioactief materiaal dat deeltjes een elektrische lading geeft (ionen). Deze elektrische lading wordt verstoord door rookdeeltjes, waarna het geluidssignaal wordt geactiveerd. Het radioactieve materiaal vormt geen direct gevaar voor de gezondheid. De techniek heeft zich bewezen, is door en door beproefd, voldoet aan nationale en internationale normen en wordt in veel landen toegepast. Deze melder is met name geschikt voor zich snel ontwikkelende branden (open vuur).

De optische rookmelder. Dit type rookmelder reageert op de verstrooiing van licht door rookdeeltjes in de sensorkamer. Daardoor gaat het alarm af. Dit type melder is met lichtbron, lenzen en reflectietechniek complexer wat opbouw en productie betreft. Deze melder is met name geschikt voor zich langzaam ontwikkelende branden (smeulbranden).

*) vanwege de minder milieuvriendelijke samenstelling van dit type melder wordt de verkoop ervan zoveel mogelijk teruggedrongen. Het Ministerie van VROM heeft bepaald dat deze rookmelders vanaf 1-1-2003 niet meer in nieuwbouwwoningen geplaatst mogen worden (conform Bouwbesluit 2e fase) en dat vanaf 1-1-2006 deze melders helemaal niet meer verkocht mogen worden.

Waar kan ik oude ionisatierookmelders inleveren?

De ionisatierookmelder werkt op basis van een sensor met een uiterst minieme hoeveelheid radioactief materiaal. U kunt deze rookmelders inleveren bij de milieustraat van uw gemeente of aan de winkelier waar u nieuwe rookmelders koopt. Dan wordt er voor gezorgd dat de rookmelders verwerkt worden als radioactief afval.

Waarom wordt in het Nieuwe Bouwbesluit 2003 gekozen voor de optische rookmelder?

De optische rookmelder blijkt vooral sneller te reageren bij smeulbranden en is minder milieubelastend.

Waar moet de rookmelder, volgens het Nieuwe Bouwbesluit, geplaatst worden?

In elke verkeersruimte in een wooneenheid. In de praktijk betekent dit dat op elke woonlaag een rookmelder geplaatst moet worden.

Voor welke projecten gelden deze regels van het Nieuwe Bouwbesluit?

Nieuwbouw en renovatieprojecten met bouwvergunning opgestart na 1 januari 2003.

Waar moet een rookmelder aan voldoen, wil je aan de eisen van het Nieuwe Bouwbesluit voldoen

Optische uitvoering goedgekeurde rookmelder op 230 volt (Keurmerkinstituut en BS5446). Ter vergroting van de veiligheid is het raadzaam tevens te kiezen voor doorkoppelen van de rookmelders onderling en een noodstroomvoorziening c.q. batterij back-up die min. 72 uur werkt bij stroomuitval.

Kunt u adviseren waar je rookmelders plaatst in woningen?

Voor nieuwbouw en renovatie woningen waarvoor in dit jaar na 1 januari 2003 een bouwvergunning is afgegeven, zijn optische 230V melders verplicht (dus op het lichtnet aangesloten). Dit wordt voorgeschreven in het Bouwbesluit, dat verwijst naar de nationale norm NEN2555. In deze NEN normering staan de technische eisen beschreven waaraan de rookmelder moet voldoen. Tevens wordt er aandacht besteed aan de projectering (=juiste plaats voor de rookmelder). Het staat daar als volgt beschreven (vrije vertaling): Een rookmelder dient in die ruimtes te hangen, die als vluchtweg gebruikt kunnen/zullen worden. De meeste voorkomende plaatsen zijn dus de hal/overloop. Indien een (slaap)kamer alleen verlaten kan worden via een andere kamer (bijv. een woonkamer), dan dient officieel ook in deze (woon)kamer een rookmelder aanwezig te zijn.

Dit zijn minimum eisen die gelden voor nieuwbouw en renovatiewoningen, zoals boven beschreven. Het staat een ieder uiteraard vrij meer rookmelders te plaatsen. Slaapkamers (in verband met roken, aanwezigheid van TV), woonkamers, bergingen zijn allemaal ruimtes waar een brand kan ontstaan (bijv. door kortsluiting, kinderen die met vuur spelen, roken in bed). Voor bestaande bouw (voor bewoning) is er geen verplichting, is het bovenstaande echter wel raadzaam.

Hoe onstaat koolmonoxide

Koolmonoxide ontstaat als gevolg van een onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen.
Niet alleen bij brand komt koolmonoxide (CO) vrij, maar ook bij slecht functionerende geisers, CV-ketels en open haarden kan koolmonoxide vrij komen. Dit gevaar is wellicht nog groter dan brand, omdat brand door ons kan worden waargenomen. Koolmonoxide is echter onzichtbaar, reukloos, smaakloos en niet voelbaar. Daarom is het zo belangrijk om naast een rookmelder, ook een CO-melder in huis te hebben die in alarm komt zodra de concentratie koolmonoxide te hoog is.

Waarom is koolmonoxide zo gevaarlijk?

Koolmonoxide bindt zich in uw bloedbaan aan hemoglobinen en deze vervangen de voor u noodzakelijke zuurstofdeeltjes. Hierdoor ontstaat een toxische, reukloze en onzichtbare verbinding die gevaarlijk is voor uw lichaam. Koolmonoxide weegt ongeveer hetzelfde als lucht en verspreidt zich snel en gelijkmatig door een ruimte en het huis.

Wat is de beste plaats voor een koolmonoxide melder?

De beste plaats voor een koolmonoxide melder is minimaal 2 meter verwijderd van een mogelijk bron van onvolledige verbranding, bijv. CV-ketel, geiser, open haard, gasapparaten e.d.
Plaats uw CO-melder op +/- 1,5 meter boven de vloer zodat u het groene en rode lampje duidelijk kunt waarnemen. Vermijd plaatsen waar stofophoping kan plaatsvinden. Koolmonoxide ontstaat door onvolledige verbranding. Hierdoor komt tegelijkertijd ook warmte vrij, en warme lucht stijgt op en dus is een hoger gelegen plek een betere locatie. Houdt dus minimaal een hoogte van 1,5 meter aan. Voor plaatsing verwijzen wij naar de montage handleiding die door de fabrikant van de koolmonoxidemelders wordt meegeleverd.