FAQ Kleine blusmiddelen

Veelgestelde vragen over kleine blusmiddelen

Waarom is onderhoud van kleine blusmiddelen zo belangrijk?

Als u beschikt over een brandblusser en/of brandslanghaspel dan is het belangrijk dat deze werken op het moment dat het nodig is: in geval van brand. Komt u  op dat moment tot de ontdekking dat een blusmiddel niet functioneert dan neemt de kans op een succesvolle bestrijding van de brand snel af. Sterker nog: de situatie kan door deze onaangename verrassing uit de hand lopen. Uw blusmiddelen zijn veiligheidsproducten waarvan u hoopt dat u ze nooit nodig zult hebben. Maar in voorkomend geval moeten ze het zeker doen. Om die reden is preventief onderhoud aan blusmiddelen van groot belang.

Wie mag er onderhoud aan kleine blusmiddelen uitvoeren?

Het Bouwbesluit bepaalt dat het onderhoud moet worden uitgevoerd volgens NEN 2559 (draagbare blustoestellen) en NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen). Er zijn onderhoudsbedrijven die daarvoor zijn gecertificeerd. Die beschikken aantoonbaar over deskundigen met een opleiding voor onderhoud aan blusmiddelen (REOB), het benodigde speciale gereedschap en zij weten hoe het onderhoud uitgevoerd moet worden. Gecertificeerd onderhoud geeft meer zekerheid.

Is een bedrijfserkenning REOB verplicht?

Nee, er is vanuit de wetgever geen enkele verplichting hiertoe. Wel is het zo dat alle professionele onderhoudsbedrijven beschikken over de erkenning. Verder kan het zo zijn dat opdrachtgever en/of verzekeraar een verplichting tot erkenning stellen. Zowel het diploma als de erkenning zijn het bewijs van het feit dat het onderhoudsbedrijf zo zorgvuldig mogelijk de kwaliteit heeft gezekerd. Mocht er onverhoopt iets mis gaan wat er toe leidt dat het blusmiddel moet worden ingezet, dan is het belangrijk dat het blusmiddel ook daadwerkelijk functioneert.