FAQ Opleidingen

Veelgestelde vragen over opleidingen

Volgens welke normen leert een monteur bij de opleiding Blusgastechniek 1 Installatiedeskundige blusgasinstallaties te onderhouden/keuren?

De opleiding Blusgastechniek 1 Installatiedeskundige en het bijbehorende examen zijn niet op een specifieke norm afgestemd, maar algemeen van karakter.

Welke opleiding moet ik volgen?

Dit is volledig afhankelijk van de wensen van uzelf en die van uw bedrijf. Voor een omschrijving van de diverse opleidingen die Federatie Veilig Nederland aanbiedt, verwijzen we u graag naar het opleidingenaanbod. U kunt ook contact opnemen met het verenigingsbureau van Federatie Veilig Nederland via mail info@vebon-novb.nlof telefonisch via 088-4008450.

Is de opleiding Projecteringsdeskundige BMI of Onderhoudsdeskundige BMI vereist voor het verkrijgen van certificering van een bedrijf als erkend branddetectiebedrijf?

Om een certificering als erkend branddetectiebedrijf te verkrijgen, dient u minimaal é én persoon in dienst te hebben die in het bezit is van het diploma Projecteringsdeskundige BMI of Onderhoudsdeskundige BMI. Welk diploma is afhankelijk van waar uw bedrijf voor gecertificeerd wil worden.

Welke wettelijke waarde heeft een diploma Blusgastechniek 1 Installatiedeskundige?

Vanaf 1 januari 2010 is het diploma nodig voor installatie van en onderhoud aan F-gas blusgassen (bijvoorbeeld FM 200).

Kan de opleiding worden gevolgd zonder de juiste vooropleiding?

U kunt hiervoor contact opnemen met het Federatie Veilig Nederland bureau. In overleg met de docent kan dan worden beoordeeld of u wel of niet deel kunt nemen.

Wat is het verschil tussen de opleidingen Installatiedeskundige BMI en Projecteringsdeskundige BMI?

Het accent ligt verschillend bij deze twee opleidingen. Als een bedrijf gecertificeerd wil worden met é én of meerdere personen als gediplomeerd installatiedeskundige dan is die opleding geschikt. Als de persoon gecertificeerd wil worden als projecteringsdeskundige, dan dient die opleiding gevolgd te worden.

Welke opleiding(en) heb ik nodig voor het schrijven van een PvE voor een brandmeldinstallatie?

Voor de beantwoording wordt uitgegaan van de thans geldende regeling Brandmeldinstallaties 2002. De specifieke criteria die gesteld worden aan een opsteller van het PvE staan beschreven in artikel 3.2 van deze regeling. Deze criteria zijn van toepassing als er sprake is van integratie van meerdere eisende partijen (artikel 1.2.3). In praktijk is er al gauw sprake van meerdere eisende partijen. Een van de genoemde opleidingen om te voldoen aan deze criteria is de opleiding “Module Preventie van niveau Brandmeester of Adjunct-Hoofdbrandmeester van het Nederlands Bureau Brandweerexamens” (NBBe). De opleidingen in deze vorm bestaan niet meer. Federatie Veilig Nederland is momenteel aan het onderzoeken hoe een alternatief geboden kan worden, waarbij het gewenste opleidingsniveau gewaarborgd dient te worden. Zodra hier meer informatie over voorhanden is, zal dit via de geijkte kanalen gecommuniceerd worden.

Gaat de opleiding Blusgastechniek 1 Installatiedeskundige alleen over grote blusgasinstallaties (grote gebouwen) of ook over kleine installaties (machinekamers schepen)?

De opleiding is een algemene cursus en behandelt beide toepassingen. Er wordt in deze opleiding niet dieper ingegaan op specifieke toepassingen.