25% van de huishoudens heeft een CO-melder

Opgave 2019