Feiten en Cijfers Branden


Miljoenenbranden

 • Tot 1 november 2018 al 71 miljoenenbranden geregistreerd
 • Met name juli 2018 was een drukke maand met 11 meldingen
 • 45% van de bestemmingen is een bedrijfspand
 • De bedrijfsverzamelgebouwen (11,3%), stallen (8,5%) en horecagelegenheden (8,5%) vormen samen bijna een derde van de grote branden. En waren in 2018 een aantal forse branden bij woonhuizen
 • Een miljoenenbrand is een brand met een schadepost van minimaal 1 miljoen euro.


Bron: Verbond van Verzekeraars

Woningbranden

 • 64.427 claims voor woningbranden per jaar
 • 177 brandclaims per dag
 • 34 fatale woningbranden (2022)
 • Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers als gevolg van brand zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander ‘woongerelateerd ‘ object en die niet door opzet is veroorzaakt.
 • Hierbij vielen in 2022 34 fatale slachtoffers
 • Bij ruim zes op de tien fatale branden was geen rookmelder aanwezig
 • Belangrijkste oorzaken van woningbranden: menselijk handelen, zoals:
  • menselijk handelen en roken 
  • mankementen technische apparatuur
 • 1 op 67 woningen worden jaarlijks door brand getroffen
 • In dit digitale tijdperk van smartphones en tablets adviseren brandweer en verzekeraars om geen batterijen of lithium-accu ’s op te laden als je niet thuis bent of als ligt te slapen. Ook belangrijk: voorkom ‘overladen ‘. Als de telefoon, tablet of apparatuur is opgeladen, is het verstandig meteen de stekker uit het stopcontact te halen. En gebruik alleen de originele oplader!


Bron: Dashboard fatale woningbranden

Brandmeldingen

 • In 2016 kwamen bij de brandweermeldkamers in totaal 222.000 meldingen binnen voor brand of hulpverlening.

 • Dat zijn 608 meldingen per dag.

 • Voor 141.000 meldingen (386 per dag) moest de brandweer daadwerkelijk uitrukken.

 • Het aantal keren dat de meldkamers de brandweer alarmeerden voor een brand daalde van 85.000 in 2015 naar 75.000 in 2016.

 • 35% van de meldingen worden door de alarmcentrale afgehandeld.
 • 28.036 aansluitingen met een brandmeldinstallatie bij de Particuliere Alarmcentrales


Bron: CBS

Sprinklers

 • 65% van de branden wordt met een sprinklerkop onderdrukt


Meer cijfers over sprinklerinstallaties: sprinkler.nl

Top 10 brandoorzaken bij bedrijven

 1. Menselijk handelen
 2. Brand Elektra
 3. Brandstichting
 4. Brand Naburig
 5. Bliksem
 6. Hennep
 7. Brand Broei
 8. Brand Dakdekken
 9. Montagefouten o.a. zonnepanelen
 10. Overige en onbekend


Menselijk handelen is de belangrijkste oorzaak van bedrijfsbranden in Nederland. En daarmee is het é én van de grootse bedreigingen van de bedrijfscontinu ïteit in het midden- en kleinbedrijf. Dat constateert verzekeraar Reaal, na een analyse van brandoorzaken bij bedrijven. 

Reaal wil ondernemers met de top 10 wijzen op de impact van een bedrijfsbrand en tegelijkertijd het belang benadrukken van goede preventieve maatregelen.


Bron: Beveiligingnieuws.nl