Beveiliging toegevoegd aan lijst cruciale beroepen

Ouders werkzaam in de beveiliging mogen beroep doen op (nood)kinderopvang

17 maart 2020


De lobby vanuit Federatie Veilig Nederland om beveiliging (breed) op de lijst te krijgen van cruciale beroepsgroepen is een succes. Ondanks dat beveiliging zelf niet op de lijst wordt genoemd (de lijst is niet alomvattend, aldus de Rijksoverheid), is opvang ook mogelijk voor ouders die een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie vervullen voor een van de cruciale beroepsgroepen (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT).


Welke beroepen vallen onder het brede begrip “beveiliging ” (mens en techniek)? Denk onder meer aan centralisten, beveiligers, servicemonteurs, etc.


U vindt de lijst van cruciale beroepen op de website van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen


Bij de veelgestelde vragen en antwoorden van de Rijksoverheid wordt beveiliging in de toelichting nadrukkelijk genoemd:

Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen?

De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor ouders), is noodopvang. De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Mensen in deze begroepsgroepen moeten in eerste instantie zelf een oplossing voor opvang zoeken. Zodat hun kinderen niet naar opvang of school hoeven te gaan. En de kabinetsmaatregelen van 15 maart zoveel mogelijk effect hebben.

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen (die) met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn. Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven.


Bij diezelfde veelgestelde vragen en antwoorden van de rijksoverheid wordt ook uitsluitsel gegeven over de situatie met twee ouders:

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt bij 1 ouder die een cruciaal beroep uitvoert is dat ze de opvang zelf thuis moeten regelen. Als dat niet lukt kunnen ze opvang krijgen op school/verblijf. Beide ouders met cruciaal beroep is geen harde eis. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Extra info lijst cruciale beroepen voor kinderopvang

18 maart 2020


Het kabinet heeft in overleg met MKB-Nederland en VNO-NCW de toelichting op de lijst cruciale beroepen en vitale processen uitgebreid, zodat er meer duidelijkheid is over de beroepen c.q. werkzaamheden die als cruciaal beschouwd kunnen worden. 


Voor wie is de noodopvang bedoeld?

Voor ouders met een cruciaal beroep c.q. werkend in een vitale sector uit de lijst. Dit zijn bijvoorbeeld zorg, levensmiddelen, politie, brandweer, drinkwaterbedrijven, betalingsverkeer en ICT & telecom. De opvang is ook mogelijk voor ouders die een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie vervullen ten behoeve van een van de cruciale beroepen of vitale sectoren (denk aan schoonmaak, wasserijen, servicemonteurs, beveiliging, ICT maar bijv. ook aan sterilisatie van medische apparatuur of productie van mondkapjes, datacenters of energieproducten). Belangrijkste doel is dat ouders die zich in de omstandigheden van COVID-19 inspannen om de samenleving draaiende te houden, nog een beroep op kinderopvang kunnen doen.


Overige randvoorwaarden

Ten aanzien van de facilitaire en ondersteunende functies geldt dat een beroep op de opvangregeling uitsluitend mogelijk is voor diegenen die onmisbaar zijn. Dat wil zeggen alleen personen die de cruciale ondersteunende werkzaamheden zelf uitvoeren hebben recht op noodopvang (niet de administratief medewerker bijvoorbeeld).


Interpretatie cruciale beroepen

De voedselketen moet breed worden ge ïnterpreteerd: van boer tot bord. Inclusief veevoerproducenten, transport, mest uitrijders en toegang van arbeiders voor de oogst. Verder worden supermarkten expliciet genoemd, maar gezien de keuze voor een brede interpretatie vallen de ambachtelijke levensmiddelenwinkels ook onder deze categorie.

Ook de zorg moet breed ge ïnterpreteerd worden. Het ministerie bevestigt bijvoorbeeld dat drogisterijen als het belangrijkste zelfzorgkanaal hieronder vallen. Daarnaast vallen producenten en toeleveranciers van medicijnen, medische hulpmiddelen en medische apparatuur eronder. Alles om de zorg draaiende te houden. Wij gaan er daarom vanuit dat ook producenten van overige onmisbare producten in de zorg, zoals schoonmaakmiddelen en desinfecterende middelen, hieronder vallen, maar alleen voor zover noodopvang noodzakelijk is voor het in stand houden van die productie (en dus voorraad).


Maatschappelijke verantwoordelijkheid werkgevers

Belangrijk is dat de noodopvang een noodopvang blijft. MKB-Nederland en VNO-NCW roepen werkgevers op samen met werknemers te overleggen of het gerechtvaardigd is om aanspraak te maken op de noodopvang of dat er andere oplossingen mogelijk zijn.

Let op, de lijst cruciale beroepen is geen lockdown-lijst. Het kabinet kiest niet voor een lockdown en mocht dit onverhoopt veranderen, dan gaan MKB-Nederland en VNO-NCW in gesprek over onmisbare beroepen in een lockdownsituatie.


Bovenstaande informatie is afgestemd met de rijksoverheid.


Bron: MKB Nederland