Kiwa-richtlijnen tijdens Coronacrisis

Aangepaste dienstverlening rondom certificatie-, inspectie- en testwerkzaamheden

Gevolgen voor dienstverlening Kiwa

26 maart 2020


De afgelopen weken is de Federatie Veilig Nederland in gesprek gegaan met Kiwa over een coulanceregeling voor de achterban in het licht van de Corona-crisis.


Kiwa volgt de overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus. Dit betekent ook vanuit Kiwa aanpassing van de dienstverlening.


Kiwa heeft op 26 maart uitsluitsel gegeven, zie de link https://www.kiwa.com/nl/nl/nieuws-en-media/nieuws/coronavirus-gevolgen-voor-dienstverlening-kiwa/

Hier leest u welke invloed dit heeft op trajecten rondom certificatie-, inspectie- en testwerkzaamheden en wat de eventuele mogelijkheden en voorwaarden voor ‘remote auditing ‘ zijn.


De weergegeven richtlijnen/werkwijze is afgestemd met de Raad voor Accreditatie (RvA) en de branchevereniging voor certificatie-instellingen (NVCI).


Wij gaan er vooralsnog van uit dat andere certificatie-instellingen dezelfde richtlijnen gaan volgen.