Maak je Risico Inventarisatie en Evaluatie coronaproof

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om binnen hun bedrijf een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen, waarin zij alle gezondheids- en veiligheidsrisico ’s van het werk inventariseren, evalueren en aangeven hoe ze die risico ’s aanpakken.

SER Handreiking

 26 juni 2020


Sociale partners hebben samen binnen de SER een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan. Werkgeversorganisaties en vakcentrales zien dit als een goede manier om bedrijven coronaproof te maken.


Deze algemene handreiking van de SER biedt informatie en advies over het nemen van zulke maatregelen. Deze zijn gebaseerd op de overheidsmaatregelen op basis van de adviezen van het RIVM. De handreiking biedt richtlijnen aan werkgevers die hun activiteiten (gedeeltelijk) hebben moeten stopzetten, als voorbereiding op een veilige hervatting van de werkzaamheden. Daarnaast kunnen werkgevers die hun activiteiten niet hebben onderbroken en zelf al de nodige maatregelen hebben genomen deze algemene handreiking gebruiken als verdere inspiratiebron of bij het actualiseren van hun eigen protocollen en maatregelen. De informatie en adviezen in deze algemene handreiking zijn door de Inspectie SZW door de Inspectie SZW bekeken. De Inspectie SZW is van opvatting dat deze richtlijn een goed hulpmiddel is voor bedrijven om hun RI&E uit te werken.


Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin wordt beschreven wat de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico ’s van het werk zijn. De nieuwe handreiking besteedt speciaal aandacht aan maatregelen tegen het coronavirus in de RI&E. Werkgevers kunnen de handreiking aanvullen met richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid, of met nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden.


Download de SER Handreiking


Deze versie van de algemene handreiking covid-19 betreft een eerste versie van de handreiking. In deze versie staan op verschillende plaatsen teksten die nog verder geconcretiseerd dienen te worden bij de aanpak van het risico op besmetting met het coronavirus. Hier dient op bedrijfsniveau verder invulling aan te worden gegeven. Ook zal de volgende versie van deze handreiking worden aangevuld met concrete maatregelen. De handreiking zal regelmatig worden ge-update.