Preventief testen op de werkvloer


26 maart 2021 


Werkgevers krijgen financi ële ondersteuning om werknemers zonder klachten preventief te kunnen testen en zo de werkomgeving veiliger te maken. Het kabinet heeft hiervoor een tijdelijke regeling in het leven geroepen voor bedrijven waar thuiswerken niet mogelijk is. Voor de uitvoering van die regeling is een bedrag van 250 miljoen euro beschikbaar.


Tegemoetkoming

Werkgevers die hun medewerkers preventief willen laten testen, krijgen van het ministerie van VWS het advies om dit twee keer per week te doen. De regeling vergoedt alleen antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. Het zijn arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen die zich voor de regeling kunnen aanmelden. Zij voeren vervolgens op aanvraag van de werkgevers de testen uit en ontvangen per test een tegemoetkoming van 20,- (exclusief BTW).


Voor wie?

De regeling is uitsluitend gericht op bedrijven waar mensen vanwege de aard van de werkzaamheden niet thuis kunnen werken en waar het in de werksituatie moeilijk is de 1,5 meter afstand te handhaven.


Duur van de regeling
De nieuwe financi ële regeling is tijdelijk, omdat zelftesten naar verwachting in april beschikbaar zijn voor consumenten. Waarschijnlijk kunnen deze zelftesten ook steeds meer voor de werksituatie worden ingezet, waardoor deze regeling kan komen te vervallen. Daarom loopt de regeling tot en met 31 mei 2021, met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging van é én maand. Tenzij het maximumbedrag van 250 miljoen euro dat voor deze regeling is gereserveerd eerder is bereikt.


Vragen?
Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de tijdelijke financi ële regeling. Of lees de veelgestelde vragen.