Verzoek aanpassing noodmaatregel loonkosten

Te weinig aandacht voor de omstandigheden van evenementen- en horecabeveiliging

Voorstel maatwerk NOW-regeling seizoenswerk

8 april 2020


De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), waarmee ondernemers hun werknemers tijdens de coronacrisis kunnen doorbetalen, houdt te weinig rekening met de specifieke omstandigheden van evenementen- en horecabeveiliging. Dit schrijft Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, in een brief aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).


Beveiligingsbedrijven, die geconfronteerd worden met een groot omzetverlies, kunnen hierdoor onvoldoende gebruik maken van de NOW-regeling. Daarom wordt gevraagd aan het kabinet de regeling zodanig aan te passen dat met dit seizoensgebonden karakter rekening wordt gehouden.

De NOW-regeling, die wordt uitgevoerd door UWV, is bedoeld om werknemers met een vast of een flexibel contract ook bij omzetverlies te kunnen doorbetalen. De regeling vergoedt tot maximaal 90 procent van de loonkosten.

Het punt is echter dat de compensatie niet wordt gegeven voor zover de gemiddelde maandelijkse loonsom in de periode maart tot en met mei hoger is dan in januari van dit jaar. En juist in evenementen- en horecabeveiliging wordt van maart tot en met mei altijd gemiddeld een veel hogere omzet gerealiseerd dan in januari. Dan werken er ook veel seizoenkrachten (vast en tijdelijk), die er in januari nog niet zijn. Vaak zijn over de inzet van deze medewerkers al afspraken gemaakt. Een ander probleem dat de evenementen- en horecabeveiliging heeft met de NOW-regeling is dat ook bij het berekenen van de terugval in omzet te weinig rekening wordt gehouden met het seizoenskarakter van de bedrijven. Om de omzetdaling goed te kunnen beoordelen, vindt de Nederlandse Veiligheidsbranche dat dezelfde maanden in 2020 en 2019 moeten worden vergeleken.

Download de brief die de Nederlandse Veiligheidsbranche heeft gestuurd aan minister Koolmees.