Certificering en inspectie

Certificering en inspectie van brandbeveiliging: hoe werkt het?

Waarom certificeren?

Schadecijfers laten helaas zien dat veel bedrijven onvoldoende beschermd zijn tegen criminaliteit en brand. Dit terwijl zij vaak fors geïnvesteerd hebben in preventiemaatregelen. Hierdoor leiden ondernemers hoge schade en komt de bedrijfscontinuïteit onder druk te staan. Door te kiezen voor een gecertificeerd brandpreventie- en/of beveiligingsbedrijf, kan veel onnodig leed eenvoudig worden voorkomen.

Waarom certificeren van belang is in 90 seconden

Certificeren in 2 minuten uitgelegd!

Bron: Het CCV

Systematiek van het certificeren

Certificering leidt tot een verklaring dat een product, proces of persoon aan bepaalde eisen voldoet. Certificering kan zowel publiek als privaat van karakter zijn. In sommige sectoren is certificering van oudsher een overheidstaak, bijvoorbeeld de certificering van zeeschepen. De laatste jaren is vaak sprake van een mengvorm waarbij de overheid certificering door een onafhankelijke derde inzet als instrument om de naleving van overheidsregelgeving te bevorderen. In veel gevallen is certificering echter een puur privaat initiatief – denk aan de ISO-certificering. Bedrijven of sectoren formuleren zelf normen waaraan ze zich willen houden (het proces van normalisatie) en huren vervolgens een certificerende instelling (CI) in om hen te controleren op normnaleving.

Waarom inspecteren?

Als gebruiker van een gebouw, bent u ook verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het pand. Natuurlijk wilt u dat bij brand iedereen snel in veiligheid is en dat de schade beperkt blijft.

Hoe werkt een periodieke inspectie van brandbeveiliging?

Bron: Het CCV