Basis lidmaatschap

Meer over de voordelen van het basis lidmaatschap

Het basislidmaatschap staat open voor volgens de statuten genoemde gewone en/of geassocieerde leden zijnde in of buiten Nederland gevestigde natuurlijke personen, rechtspersonen of niet-rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen die aan alle eisen voor het gewone lidmaatschap voldoen, maar kiezen voor een beperkte vorm van lidmaatschap. Deze lidmaatschapsvorm is bedoeld voor bedrijven die bijvoorbeeld niet willen meedraaien in de volledigevergadercircuits van de vereniging of (nog) niet aan de statutaire voorwaarden van de vereniging voldoen. Deze bedrijven hebben wel de wens om op de hoogte te worden gesteld van ontwikkelingen binnen de vereniging.

Wat kost het?

Het basislidmaatschap kent een contributie van € 1.120,-*. Voor dit bedrag maakt u gebruik van vele lidmaatschapsvoordelen, zoals actuele informatie over branche ontwikkelingen, toegang tot een breed netwerk, belangenbehartiging en diverse kortingsregelingen waaronder opleidingen. Bij toetreding halverwege een jaar geldt een tarief naar rato.

Wat krijgt u?

Het basis lidmaatschap biedt:

– Toegang tot de 2 jaarlijkse algemene ledenvergaderingen

– Algemene informatie
– Informatie van de aangesloten sectie
– Federatie Veilig Nederland label
– Netwerken
– Stimulering thema veiligheid en technologietoepassingen met samenwerkingspartners
– Lobby
– Promotie
– Financi ële ledenvoordelen
– Marktinformatie
– Ledenservice


* alle genoemde bedragen zijn ex BTW