Premium lidmaatschap

Meer over de voordelen van het premium lidmaatschap

Wat is het?

Een premium lidmaatschap biedt naast de voordelen van het basis lidmaatschap extra voordelen zoals het hebben van stemrecht, toegang tot sectievergaderingen en actief de koers van Federatie Veilig Nederland bepalen door zitting te nemen in een van de werkgroepen, denktanks en/of themagroepen. Het premiumlidmaatschap bedraagt € 3.720,- per jaar bij max. 50 FTE.

Het premium lidmaatschap staat open voor volgens de statuten genoemde gewone en/of geassocieerde leden zijnde in of buiten Nederland gevestigde natuurlijke personen, rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen die als fabrikant, assemblagebedrijf, offici ële importeur, dealer, distributeur, installateur dan wel dienstverlener, worden aangemerkt met betrekking tot beveiliging of veiligheid en tevens voldoen aan de specifieke vereisten genoemd in artikel 5 lid 2 van de statuten. Premium leden participeren in een of meerdere secties.  

Wat kost het?

De contributie voor het premium lidmaatschap is vastgesteld op:

 • € 3.720,-* per jaar, bij maximaal 50 werknemers (FTE)
 • € 4.535,-* per jaar, bij maximaal 100 werknemers (FTE)
 • € 5.355,-* per jaar, bij meer dan 100 werknemers (FTE).


Deze bedragen zijn inclusief de lidmaatschapskosten van een sectie. Het lidmaatschap van meerdere secties is mogelijk en kost € 1.645,- per sectie per jaar. Bij toetreding halverwege een jaar geldt een tarief naar rato.

Wat krijgt u?

Het premium lidmaatschap biedt:

 • Alle voordelen van het basis lidmaatschap
 • Toegang tot de twee algemene ledenvergaderingen
 • Algemene informatie
 • Informatie van de aangesloten sectie
 • Federatie Veilig Nederland label
 • Netwerken
 • Stimulering thema veiligheid en technologietoepassingen met samenwerkingspartners
 • Lobby
 • Promotie
 • Financi ële ledenvoordelen
 • Marktinformatie
 • Ledenservice


* alle genoemde bedragen zijn ex BTW