Lid worden

De vereniging bindt leden en zoekt het maatschappelijk middenveld

Aanvragen lidmaatschap

De aanvraag voor een van de Federatie lidmaatschappen geschiedt schriftelijk bij het secretariaat, een en ander onder opgave van de gegevens welke nodig zijn om na te gaan of aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap is voldaan. Het Algemeen Bestuur van Federatie Veilig Nederland beslist over toelating van het nieuwe lid, indien van toepassing, in overleg met de sectie(s) waarvoor wordt aangemeld (artikel 5 van de statuten).

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging