Meldingsregeling misstanden (Klokkenluiders)

Per 1 juli 2016 treedt de wet Huis voor Klokkenluiders (HvK) in werking. Alle werkgevers met tenminste 50 werknemers zijn dan wettelijk verplicht een interne meldregeling te hebben.Doel en uitgangspunt
De Wet Huis voor klokkenluiders is erop gericht om het melden van maatschappelijke misstanden door werknemers binnen organisaties te in goede banen te leiden. De wet creëert een basis voor intern en extern onderzoek naar misstanden en biedt een beschermde positie voor werknemers die besluiten ‘de klok te luiden ‘. Het gaat daarbij om een misstand waarbij het maatschappelijk belang in geding is. Denk hierbij aan fraude, corruptie, milieudelict of ernstig mismanagement.


Uitgangspunt is dat een vermoeden van een misstand eerst intern aan de kaak moet worden gesteld, zodat organisaties in staat worden gesteld zelf onderzoek te verrichten en de misstand weg te nemen. Pas als dat niet tot verbetering leidt – of als intern melden niet mogelijk blijkt – kan een werknemer zijn vermoeden extern melden. Hiervoor wordt een zogenoemd ‘Huis voor klokkenluiders ‘ opgericht.


Interne regeling
Organisaties waar (doorgaans) vijftig of meer personen werkzaam zijn, zullen op basis van de Wet Huis voor klokkenluiders een klokkenluidersprocedure moeten vaststellen.


‘Huis voor klokkenluiders’
Voor externe meldingen wordt het zogenoemde Huis voor klokkenluiders in het leven geroepen. Dit Huis krijgt een afdeling advies en een afdeling onderzoek


Meer informatie www.adviespuntklokkenluiders.nl/