Evaluatie opleiding rookbeheersingssystemen

Graag ontvangen wij uw reactie op de volgende vragen

Geef een beoordeling en vul aan met een eventuele concrete suggestie

!aan

opleidingen@vebon-novb.nl

Uw naam

1*

Hoe beoordeelt u de leslocaties en catering?

4*

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Uw eventuele verbetersuggesties voor de leslocaties en catering

1

Hoe beoordeelt u de lesmap?

4*

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Uw eventuele verbetersuggesties voor de lesmap

1

Hoe beoordeelt u de presentaties?

4*

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Uw eventuele verbetersuggesties voor de presentaties

1

Hoe beoordeelt u het oefenmateriaal?

4*

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Uw eventuele verbetersuggesties voor het oefenmateriaal

1

Hoe beoordeelt u docent Veldpaus?

4*

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Uw eventuele advies aan de heer Veldpaus

1

Hoe beoordeelt u docent De Jager?

4*

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Uw eventuele advies aan de heer De Jager

1

Hoe beoordeelt u docent Verboven?

4*

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Uw eventuele advies aan de heer Verboven

1

Heeft u onderwerpen gemist?

1

Heeft u nog verdere opmerkingen?

1

!form_has_large_labels

0

!form_vertical

1

!Reactie
Hartelijk dank voor het invullen van de evaluatie. Wij gaan met uw reactie aan de slag ter verbetering van de opleiding.!bcc

mail@wurld.nl