REOB Blusleiding 1 jaar

Praktische informatie

Doel opleiding

De opleiding is bedoeld ter voorbereiding op een uitbreiding in de REOB-regeling van het CCV. Na afronding van de opleiding is de deelnemer in staat het jaarlijkse onderhoud van droge blusleidingen correct uit te voeren. Bedrijven met REOB die het onderhoud uitvoeren, dienen aantoonbaar te maken dat hun monteurs aan de eind- en toetstermen voldoen. Een diploma dat borg staat voor kwaliteit en vakmanschap is niet alleen erg handig, maar vergemakkelijkt de aantoonbaarheid en houdt de auditduur van de controlerende certificerende instelling zo beperkt mogelijk. Dit alles vergelijkbaar en in lijn met hetgeen nu beschreven in de CCV-regeling voor de reguliere opleiding voor blusmiddelen (blussers en haspels).

Programma

Voorafgaand aan de opleiding dient de cursist de NEN 1594 aan te schaffen en goed te bestuderen met uiteraard extra nadruk op alle paragrafen die het jaarlijkse onderhoud betreffen. Kort gezegd wordt u geacht de norm vooraf te kennen.


De opleidingen zelf bestaat uit een halve dag les. De opleiding behandelt de norm, theorie, wetgeving, veiligheid, materialen en rapportage.

Aansluitend wordt na de lunch gelijk het examen door Certoplan afgenomen.

Voor wie

Monteurs werkzaam bij een REOB-erkend onderhoudsbedrijf alsmede overige gediplomeerde REOB-monteurs.


Voor de opleiding en examen dient men in bezit te zijn van:

  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Diploma Certoplan (voorheen NCP) Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB 6-daagse), een kopie van het diploma dient voor aanvang van de les te zijn ingezonden.

Data en locatie

De REOB Blusleiding 1 jaar wordt gegeven in de drie onderstaande Federatie Veilig Nederland erkende leslocaties. Voor informatie betreffende lesdata en kosten, klik op de leslocatie van uw keuze. 


Chubb Fire & Security B.V.  te Amsterdam

Tel. 020 – 590 95 00
Saval B.V.  te Breda
Tel. 076 – 548 70 00

Nu-Swift Brandbeveiliging B.V.  te Arnhem

Tel. 026 – 363 03 30

Duur

Opleiding

0,5 dag les en ter afsluiting een lunch. Er is dan ook ruimte voor extra vragen aan de docent en zelfstudie. Direct aansluitend op de lesdag wordt op in de middag het examen afgenomen door Certoplan.


Examen

Het examen bestaat uit:

  • 30 MC-vragen
  • 2 open vragen.

Hiervoor krijgen de kandidaten maximaal 1 uur de tijd.