Arbeidsrecht: ontslag en ontslagvergoeding

Praktische informatie

In samenwerking met Lexence Advocaten in Amsterdam biedt Federatie Veilig Nederland een direct in de praktijk toepasbare opleiding aan voor ondernemers, directieleden, leidinggevenden, personeelsfunctionarissen en HR Managers. Ontslag is een lastig onderwerp. Door de vele regels worden vaak kansen gemist en vallen kosten hoger uit.


De opleiding Ontslag en Ontslagvergoeding (1 dag) wordt gegeven door een ervaren advocaat die u op een interactieve manier op de hoogte brengt van de belangrijkste onderwerpen binnen het ontslagrecht. Ingegaan wordt op de manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen, de in de wet opgenomen gronden voor ontslag en op de be ëindigingsvergoeding. Zo kunt u de behandelde stof direct toepassen in de praktijk en heeft u een scherper beeld van de kans van slagen van het voeren van een (eventuele) procedure.


Deelnemers krijgen voorbeelddocumenten, waaronder een standaard vaststellingsovereenkomst en een tool om berekeningen mee te maken.

Doel

Tijdens deze opleiding wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht verkregen in het ontslagrecht. Na afloop bent u in staat kansen in te schatten en een voorspelling te doen over de kosten die met het ontslag gemoeid zijn. Bovendien kunt u voor eenvoudige zaken zelfstandig een vaststellingsovereenkomst opstellen en uitonderhandelen met de werknemer.

Programma

Tijdens de opleiding worden de volgende onderdelen uit het ontslagrecht behandeld:


Ontslagmechanismen

  • Opzegging (w.o. ontslag op staande voet)
  • Ontbinding door de rechter
  • Van rechtswege
  • Be ëindigingsregeling


Be ëindigingsgronden

  • Algemeen
  • Disfunctioneren/verstoorde relatie/etc.
  • Bedrijfseconomisch / 2 jaar ziekte


De be ëindigingsprocedure

  • Ontbinding via de rechter
  • Toestemmingsprocedure
  • Onderhandelen over een regeling

Voor wie

Ondernemers, directieleden, leidinggevenden, personeelsfunctionarissen en HR Managers werkzaam in de beveiligingsbranche die in een halve dag op de hoogte willen zijn van de belangrijkse onderwerpen in het ontslagrecht.

Data

De opleiding wordt meerdere keren per jaar gegeven, mits er voldoende aanmeldingen zijn. 

U kunt uw voorkeur aangeven bij aanmelden.


Heeft u interesse? Meld dit dan bij ons via opleidingen@federatieveilignederland.nl.

In overleg zullen wij naar een geschikte datum zoeken.

Prijzen 2021

De kosten bedragen 310,- voor leden en 360,- voor niet-leden (excl. BTW, incl. lunch). Deelnemers krijgen voorbeelddocumenten w.o. een standaard vaststellingsovereenkomst en een tool om berekeningen mee te maken.

Duur en locatie

Een halve dag: van 10.00 tot 15.30 uur.

Locatie: Lexence Advocaten in Amsterdam, in het voormalige ING-gebouw (de schoen) langs de A10.

Groepsgrootte: minimaal 5, maximaal 15 personen.

In company

Het is mogelijk deze opleiding in company te verzorgen.
Neemt u voor de mogelijkheden contact met ons op via opleidingen@federatieveilignederland.nl.

Docent

Floor Damen van Lexence Advocaten in Amsterdam staat bedrijven en instellingen bij over (collectief) ontslag, overgang van onderneming en medezeggenschap. Een belangrijk deel van zijn werk in collectieve reorganisatietrajecten bestaat uit onder meer onderhandelingen met vakorganisaties inzake een sociaal plan, overleg met ondernemingsraden en selectie van boventalligen (op grond van het afspiegelingsbeginsel).


Floor Damen publiceert regelmatig en doceert in samenwerking met de Rotterdam School of Management over reorganiseren en medezeggenschap. Tevens is hij als gastdocent betrokken bij de gecombineerde master Arbeidsrecht van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Sinds 2006 is Floor verbonden aan Lexence. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en volgde de postacademische leergang Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Floor is in 2000 be ëdigd als advocaat.


https://www.lexence.com/mensen/floor-damen/