Arbeidsrecht: ziekteverzuim

Praktische informatie


In samenwerking met Lexence Advocaten in Amsterdam biedt Federatie Veilig Nederland een direct in de praktijk toepasbare opleiding aan voor ondernemers, directieleden, leidinggevenden, personeelsfunctionarissen en HR Managers.


Zieke werknemers zijn in meerdere opzichten een zorg voor werkgevers. De loondoorbetaling bij ziekte en re-integratieverplichtingen worden vaak als een zware last ervaren. In deze opleiding leert u wat te doen bij ziekmelding van en werknemer.


Verder geeft de opleiding antwoorden op de vragen: 

 • Hoe een zieke werknemer te begeleiden?
 • Hoe ziet een re-integratietraject er uit?
 • Wat te doen in gevallen dat een werknemer niet meewerkt aan re-integratie?
 • Wanneer stopt de loondoorbetalingsverplichting?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor ontslag?

Doel

In deze opleiding krijgt u inzicht in alle juridische aspecten rondom de zieke werknemer. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en uitspraken van rechters leert u hoe om te gaan met zieke werknemers. Na het volgen van de opleiding kunnen situaties worden ingeschat en geplaatst worden in het juridische kader.

Programma

Tijdens de opleiding worden de volgende onderdelen met betrekking tot ziekteverzuim behandeld:

Ziekte en loon

 • het arbeidsongeschiktheidsbegrip: beoordeling ziek/niet ziek
 • de rol van de bedrijfsarts, second opinion
 • de loondoorbetalingsverplichting art. 7:629 BW: stopzetten, opschorten en verlenging

Re-integratie en passende arbeid

 • re-integratie 1e en 2e spoor
 • Deskundigenoordeel


Ontslag zieke werknemer

 • het opzegverbod bij ziekte
 • wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
 • wegens frequent ziekteverzuim

Voor wie

Ondernemers, directieleden, leidinggevenden, personeelsfunctionarissen en HR Managers werkzaam in de beveiligingsbranche die in een halve dag geinformeerd willen worden over de juridische aspecten rondom een zieke werknemer.

Data

De opleiding wordt meerdere keren per jaar gegeven, mits er voldoende aanmeldingen zijn. 

U kunt uw voorkeur aangeven bij aanmelden.


Heeft u interesse? Meld dit dan bij ons via opleidingen@federatieveilignederland.nl.

In overleg zullen wij naar een geschikte datum zoeken.

Prijzen 2021

De kosten bedragen 310,- voor leden en 360,- voor niet-leden (excl. BTW, incl. lunch).

Duur en locatie

Een halve dag: van 09:30 tot 15:30 uur.
Locatie: Lexence Advocaten in Amsterdam.Groepsgrootte: minimaal 5, maximaal 15 personen.

In company

Het is mogelijk deze opleiding in company te verzorgen.
Neemt u voor de mogelijkheden contact met ons op via opleidingen@federatieveilignederland.nl.

Docent

Floor Damen van Lexence Advocaten in Amsterdam staat bedrijven en instellingen bij over (collectief) ontslag, overgang van onderneming en medezeggenschap. Een belangrijk deel van zijn werk in collectieve reorganisatietrajecten bestaat uit onder meer onderhandelingen met vakorganisaties inzake een sociaal plan, overleg met ondernemingsraden en selectie van boventalligen (op grond van het afspiegelingsbeginsel).

Floor Damen publiceert regelmatig en doceert in samenwerking met de Rotterdam School of Management over reorganiseren en medezeggenschap. Tevens is hij als gastdocent betrokken bij de gecombineerde master Arbeidsrecht van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Sinds 2006 is Floor verbonden aan Lexence. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en volgde de postacademische leergang Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Floor is in 2000 beëdigd als advocaat.


https://www.lexence.com/mensen/floor-damen/