Basis Blusgastechniek

Praktische informatie

Doel opleiding

De deelnemer dient op grond van gebleken theoretische en praktische kennis van brand, brandbeveiliging, technische uitvoering en voorschriften betrekking hebbend op automatische blusgasinstallaties in staat te worden geacht tot het zelfstandig overeenkomstig de voorschriften installeren en onderhouden van automatische blusgasinstallaties.

Programma 

Deze opleiding kent de volgende onderdelen:

 • Brandtheorie en een introductie op het onderwerp blusgas;
 • Branddetectie in relatie tot met name blusgassystemen;
 • Brandblussing algemeen en een proefblussing;
 • Installatie en onderhoud van blusgassystemen;
 • Proces om tot een gecertificeerde blusgasinstallatie te komen;
 • Het SVI-blad.

Voor wie

Medewerkers van installatiebedrijven die betrokken zijn bij de installatie en het onderhoud van blusgasinstallaties. Een vooropleiding LTS of gelijkwaardig wordt aangeraden en de deelnemer dient affiniteit te hebben met technische installaties. Ervaring op het gebied van blusgas is een pr é.

Data

Najaar 2023

E-learning

 • Start: 3 november
 • Examen: 24 november


Opleiding: 1 december en 8 december


Examen: 15 december


Voorjaar 2024

E-learning

 • Start: 26 april
 • Examen: 17 mei


Opleiding: 24 mei en 31 mei


Examen: 7 juniNajaar 2024

E-learning

 • Start: 1 november
 • Examen: 22 november


Opleiding: 29 november en 6 december


Examen: 13 decemberAanmelden

Klik op deze link om u gelijk aan te melden

Voor het examen zullen wij u aanmelden bij CIBV

Duur, locatie en groepsgrootte

Opleiding

Voorbereiden 1 dag E-learning op basis van zelfstudie afsluitend met een online examen

2 dagen op locatie


Examen

Theorie-examen en indivueel praktijk examen.

Een individuele planning volgt vooraf.


Locatie: Barendrecht en/of Zoetermeer

Minimaal 6 en maximaal 14 personen.

Prijzen 2023/2024

De kosten (inclusief lesmateriaal) voor deze opleiding bedragen 1025,-/ 1025,- voor leden en 1.270,-/ 1280,- voor niet-leden (exclusief BTW en examen).

De examenkosten bedragen 643,- / 675,-(ex BTW).

Examen

Verantwoordelijk voor het examen is de examencommissie, die ressorteert onder CIBV. Het examen bestaat uit zowel een theorie als een praktijkgedeelte. U wordt door ons voor het examen aangemeld.

Voor meer informatie over het examen zie www.cibv.nl, examen blusgastechniek 1. Op de website van het CIBV is ook het examenreglement te downloaden.