Erkende producttrainingen ETB


Vereisten en kader ETB producttrainingen

De bovengenoemde bedrijven worden getoetst door Federatie Veilig Nederland aan de hand van een checklist. De checklist alsmede het kader waarvoor de erkenning geldt, is op te vragen via info@federatieveilignederland.nl

Erkende leden Federatie Veilig Nederland sectie ETB

In onderstaand overzicht staan de leden van de Federatie Veilig Nederland sectie Elektronisch Toegangsbeheer (ETB) vermeld die erkende producttrainingen ETB geven.