Euralarm richt nieuwe sectie op


Euralarm, de Europese vereniging voor brandveiligheid en veiligheid, heeft in de vergadering van 21 november besloten tot oprichting van een nieuwe sectie ‘blusmiddelen’. Zowel bestaande leden van Euralarm als organisaties en niet-nationaal vertegenwoordigde bedrijven die nog geen lid zijn, kunnen zich aanmelden. De vereniging beschikt al over secties voor elektrotechnische brandbeveiliging, elektrotechnische beveiliging en services op het gebied van brandbeveiliging en beveiliging. 


De nieuwste sectie is bedoeld voor bedrijven en nationale verenigingen die zich bezighouden met:

  • Sprinkler- en watermistsystemen
  • Draagbare blusmiddelen
  • Vaste blusinstallaties
  • Speciale blusinstallaties 
  • Nieuwe en innovatieve technologie ën om brand te blussen

Herziening CPR

De oprichting van de sectie blusmiddelen is belangrijk omdat de CPR (Construction Product Regulation) vernieuwd gaat worden. De CPR schrijft op Europees niveau uniforme bepalingsmethoden voor de prestaties en het testen van bouwproducten voor. Het gaat hier om een breed assortiment van producten en Euralarm is van mening dat de ‘CPR logica’ weliswaar goed toepasbaar is op bouwmaterialen, maar een negatief effect heeft op de standaardisatie van branddetectie en -alarmeringsproducten. Om dit standpunt uit te dragen binnen de CPR-discussie is een brede vertegenwoordiging van brandveiligheid van groot belang.

Fire Industry Exchange Platform

Recentelijk lanceerde de Europese Commissie het Fire Industry Exchange Platform (FIEP). Jaarlijks organiseert FIEP een bijeenkomst waar Europese beleidsmakers en Euralarm als representatie van de brandveiligheidsindustrie met elkaar in gesprek gaan over nieuwe wetgeving. De bijeenkomst die dit najaar plaats had, focuste op de uitdagingen van appartementengebouwen (naar aanleiding van Grenfell Tower). Euralarm presenteerde hier een position paper. Om haar belangen beter voor het voetlicht te brengen en meer kracht bij te zetten, is het belangrijk voor Euralarm over een aparte sectie blusmiddelen te beschikken.

Bron: Euralarm