Eigen Verantwoordelijkheid

Kies voor een integrale benadering bij het oplossen van uw brand- en beveiligingsvraagstukken.

Geconfronteerd worden met brand en inbraak in uw eigen woonomgeving is geen prettige ervaring. De schade kan behoorlijk oplopen en een gevoel van onveiligheid in de eigen woning of omgeving komt daar nog eens bovenop. “Dat overkomt ons niet ” is nog altijd de gedachte van veel mensen. De kans dat u  met brand of een inbraak te maken krijgt, is inderdaad niet heel erg groot, maar ook niet verwaarloosbaar. Preventie en goede signalering als het gaat om maatregelen voor (brand)beveiliging zijn het beste advies.

Veiligheidsmaatregelen

Voor de (brand)veiligheid van uw onderneming kunt u diverse maatregelen nemen. Allereerst is het belangrijk om oog te hebben voor de beleidsmatige aspecten van een goed (brand)veiligheidsbeleid. In uw bedrijfsprocessen kunt u een aantal zaken structureel regelen, zodat veiligheid onderdeel wordt van het risiomanagementprogramma. Ook kunt u het als een op zichzelf staand proces in uw bedrijf vastleggen.


Belangrijke punten:

  • Zorg dat (brand)veiligheid een standaard onderdeel is van uw bedrijfsprocessen. Het identificeren, analyseren, voorkomen en controleren van risico ’s is een cyclus die u regelmatig moet doorlopen.
  • Maak binnen uw organisatie iemand verantwoordelijk voor de uitvoering van uw (brand)veiligheidsbeleid.
  • Veiligheidsmaatregelen zijn alleen effectief als ze ook tijdig en correct worden ingeschakeld en gecontroleerd. Een gestructureerde sluitingscontrole en effectief sleutelbeheer is daarbij essentieel.
  • Laat uw medewerkers oefenen met blusmiddelen en veiligheidsprocedures. Als het er op aan komt weet iedereen waar blusmiddelen staan en vooral ook hoe ze werken.


Zie ook de website checklistbrand.nl voor hoe u zich het beste kunt wapenen tegen brandstichting.


!introtekst_voor_homepage

Geconfronteerd worden met brand en inbraak in uw eigen woonomgeving is geen prettige ervaring.