Opnieuw minder brandmeldingen

 

Bij de meldkamers van de brandweer kwamen in 2017 bijna 219 duizend meldingen binnen van incidenten, 3 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal meldingen voor brand was 7 procent lager dan in 2016, het aantal verzoeken om hulp steeg met 6 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Van de ongeveer 219 duizend meldingen leidden bijna 140 duizend tot het daadwerkelijk alarmeren van de brandweer, 2 duizend minder dan het daar jaar daarvoor. Bijna 130 duizend keer moest de brandweer daadwerkelijk uitrijden, 116 duizend keer (90 procent) kwam de brandweer ter plaatse. Een op de tien keer dat de brandweer uitreed, bleek dat zij niet meer nodig was en werd de inzet afgebroken.

Infographic, Branden en hulpverlening, meldingen bij brandweer in 2017


Minder brandmeldingen in 2017

Brandweermeldkamers kregen in 2017 ruim 115 duizend meldingen van brand, een daling van ongeveer 9 duizend (7 procent) ten opzichte van 2016. De brandmeldingen betroffen bijna 71 duizend meldingen vanuit automatische brandmeldinstallaties en ongeveer 44 duizend telefonische meldingen.
Aantal brandmeldingen door automatische brandmeldinstallaties verder gedaald

Voor het derde jaar op rij kwamen er bij de brandweer minder brandmeldingen (10 procent) binnen van automatische brandmeldinstallaties. Omdat meldkamers meer dan de helft van deze automatische meldingen zelf afhandelde, leidde dit tot bijna 35 duizend alarmeringen in de kazernes. In drie kwart van de alarmeringen moest de brandweer ter plaatse komen.


Minder telefonische meldingen van brand

Het aantal telefonische meldingen van brand was in 2017 ten opzichte van een jaar eerder licht gedaald naar ongeveer 44 duizend. In 2016 was nog sprake van een stijging. Bij telefonische brandmeldingen kwam de brandweer in meer dan 80 procent van de alarmeringen ter plaatse.


Stijging verzoeken om hulpverlening

In tegenstelling tot het aantal meldingen van brand, steeg het aantal verzoeken om hulp voor de brandweer. In totaal kwamen er bij de meldkamer vorig jaar bijna 104 duizend verzoeken om hulpverlening binnen, 5,7 duizend meer dan een jaar eerder. In 2016 was nog sprake van een daling van het aantal hulpverleningsverzoeken ten opzichte van 2015. 

Van de binnengekomen hulpverleningsmeldingen werd ongeveer 35 procent afgehandeld door de meldkamer zelf. In twee derde van de meldingen werden brandweerkorpsen ook daadwerkelijk gealarmeerd. In 59 duizend gevallen (57 procent) kwamen zij ter plaatse.

Bronnen


Bron: CBS StatLine – Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio