Samenwerking sensing voor veiliger Nederland


Congres Sensing: gevoelige samenwerking

10 november 2016


Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie en de veiligheidsbranche gaan intensiever samenwerken in het gebruik van camerabeelden en data uit andere sensoren. Deze samenwerking tussen publieke en private partijen op het gebied van sensing vergroot de gezamenlijke slagvaardigheid op het gebied van veiligheid. Dat staat in een verklaring die de minister van Veiligheid en Justitie, de korpschef van de politie en voorzitters van de Nederlandse Veiligheidsbranche en Federatie Veilig Nederland vandaag ondertekenden tijdens het congres over sensing.


Sensing is het waarnemen of verzamelen van informatie met betrekking tot een object of persoon met een technisch hulpmiddel, de sensor. Behalve de politie maakt ook de private sector veel gebruik van informatie uit sensoren: meer dan 90% van de beschikbare informatie is afkomstig van camera ’s en andere sensoren die beheerd worden door beveiligingsbedrijven en andere private partijen. Politie en beveiligers komen elkaar in hun dagelijkse werk tegen in het gebruik van sensing en kunnen door hun gezamenlijke inspanning Nederland veiliger maken. Zo kan door realtime uitwisseling van informatie binnen de veiligheidsketen de kans om op heterdaad te betrappen worden vergroot.


Intentieverklaring

Het aantal sensoren neemt naar verwachting toe van vijf naar vijftig miljard in vijf jaar. De sensoren worden goedkoper, breder toepasbaar, vaker gebruikt en kunnen ook steeds meer in netwerken functioneren. Partijen realiseren zich dat aan samenwerking op het gebied van  sensing organisatorische, juridische en ethische voorwaarden zijn verbonden. Deze onderwerpen stonden ook op het programma van het congres sensing dat betrokken partners vandaag organiseerden. Tijdens het congres spraken zij af om de publiek-private samenwerking op het gebied van sensing verder vorm te geven. Op deze wijze geven het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie en de beveiligingssector uiting aan hun ambitie om Nederland gezamenlijk veiliger te maken.

Quotes

Ard van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie “Goede samenwerking op het gebied van sensing maakt direct ingrijpen bij criminele handelingen mogelijk, dat is belangrijk. Daarbij moeten we telkens opnieuw de afweging maken of er sprake is van een goede balans tussen de roep om meer veiligheid en het recht op privacy. ” 


Erik Akerboom, korpschef van de politie “Met het gebruik van sensoren wordt de heterdaadaanpak van de politie effectiever en effici ënter, waarbij samenwerking met andere partners in de veiligheidsketen alsook private partijen essentieel is. “


Laetitia Griffith, Voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche “De sleutel tot een succesvolle samenwerking is vertrouwen en respect voor elkaars expertise. Beveiligingsbedrijven spelen een cruciale rol in het valideren van signalen, het filteren van data en het doorspelen van nuttige informatie. “


Boele Staal, Algemeen voorzitter van Federatie Veilig Nederland “Als technische beveiligingssector dragen we graag bij aan (door)ontwikkeling van diverse sensoren, ten dienste van onze klanten, ketenpartners en een veiliger Nederland. “