Themadag Live View

 

Eerste Live View Themadag succesvol

Op 23 november 2016 heeft de eerste Live View themadag plaatsgevonden. Live View is voor het eerst in Nederland ge ïntroduceerd in 2012. Een dag georganiseerd door de Nationale Politie en Federatie Veilig Nederland, bedoeld voor centralisten van Particuliere alarmcentrales (PAC ‘s) en centralisten van het Operationeel Centrum (OC ‘s) van de politie. 


De Live View themadag stond in het teken van het leren kennen van elkaars wereld om zo de onderlinge samenwerking te versterken, meer begrip voor elkaars wereld te krijgen en uiteindelijk de kwaliteit en onderlinge processen te verhogen. De themadag begon met een plenair stuk met een aantal sprekers welke de werelden van de PAC en Politie schetsten, een doorkijk gaven in de technische nabije toekomst en het belang van de onderlinge samenwerking onderstreepten. Aan het einde van de ochtend werd het plenaire gedeelte opgesplitst en werden gesprekken met elkaar gevoerd in 4 groepen onder leiding van gespreksleiders. Hierin werd gesproken over de verschillen en overeenkomsten van de twee werelden en getracht wederzijds begrip te krijgen door uitleg van ieders werkwijzen en doelen.

Hieruit kwam é én gezamenlijk doel: Boeven vangen!


Een samenvattende beschouwing  in 7 punten:


  1. Wat ons bindt is veiligheid. We werken allemaal, weliswaar vanuit verschillende rollen, aan het vergroten van de preventiekracht, heterdaadkracht (boeven vangen) en bewijskracht;
  2. We werken allemaal in dezelfde keten (waaronder bedrijven en particulieren, installateurs, aanbieders en afnemers van beveiligingsdiensten en Nationale Politie)
  3. Samenwerken moet! Samenwerken is een randvoorwaarde voor succes.
  4. We kennen elkaars werelden (nog) niet goed genoeg. Het loont om hierop te investeren.
  5. We hanteren binnen deze keten (soms) nog verschillende taal en begrippen. Ook dit is een uitnodiging om elkaar beter te leren kennen.
  6. Het is belangrijk om verbinding in de keten te zoeken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Voorbeeld: er komt een nieuw (landelijk) convenant alarmopvolging.
  7. Live View is een katalysator om de samenwerking binnen de keten te verstreken.


Het gehele verslag kunt u hier downloaden.