(Woning)branden: Londen, Katwijk, eva


De brand in Grenfell Tower in London heeft tot vele slachtoffers geleid en een nog groter aantal gewonden. Het vuur verspreidde zich razendsnel en ging gepaard met enorme rookwolken. Een grote brand in Katwijk in een appartementencomplex aan de Langeveldstraat enkele weken daarvoor resulteerde in g é én slachtoffers, deze brand werd geen wereldnieuws. De combinatie van factoren die leiden tot een brand (of niet) zijn telkens anders.


Brandveiligheid en vluchtveiligheid zijn specialismen. Brandpreventie en -blussing is de combinatie van bouwkundige, organisatorische en elektronische maatregelen. Er zijn jaarlijks 50.000 tot 55.000 branden in Nederland, waarvan zo ’n 100 tot 150 branden met minimaal ’n miljoen euro schade of meer.

Bron: Verzekeraars

Het aantal dodelijke slachtoffers bij brand daalt gelukkig in Nederland, maar dat betekent niet dat Nederland zich geen zorgen meer hoeft te maken. We moeten continue blijven stilstaan bij de veiligheid in de gebouwen waar we verblijven. Niet alleen in de woontorens en laagbouw woningen, maar ook in zieken- en verpleeghuizen, hotels, kinderdagverblijven en kantoren. We moeten blijven nadenken over risico ’s en te nemen passende maatregelen als brand- en rookdetectie en blusmiddelen, maar ook alarmsystemen en vluchtwegen. Techniek helpt mensen, techniek beschermt bij het maken van fouten.


Met een toename van de eigen verantwoordelijkheid en een terugtredende overheid wordt de brandveiligheid aan bedrijven en particulieren overgelaten. Slechts weinigen zijn zich daar van bewust. Risico ’s zijn er altijd en tenslotte nooit geheel te voorkomen. De kans dat een brand veel slachtoffers maakt en/of de bedrijfscontinu ïteit negatief bepaald is te beheersen door goede preventie, signalering en eventuele blussing (sprinkler, brandblusser, etc.) ter plaatse mocht er onverhoopt toch een brand ontstaan.


Wij gaan graag het gesprek aan.


Federatie Veilig Nederland is de brancheorganisatie van en voor de technische (brand)beveiligingsindustrie. Deze ondernemersvereniging heeft kennis en expertise opgebouwd op het gebied van brand en beveiliging. Denk aan: Rookbeheersingssystemen, Blusmiddelen, Blusinstallaties, Sprinklertechniek (VSI), Woningsprinkler (VWI), Branddetectie, -componenten & Ontruimingsalarm (OAS), Rook- en CO-melders, Noodverlichting, Signalering, Zorgsystemen, Inbraak & Overval systemen, Toegangscontrole, Camerasystemen (CCTV/VSS), Bouwplaats Beveiliging, Integrale Solutions (System Integrators) en MARC’s (PAC’s & Toezichtcentrales).


De 155 leden van Federatie Veilig Nederland herbergen op deze terreinen veel kennis. Deze technische beveiligingssector heeft een omzet van ruim 1.1 miljard en een personeelsomvang van ruim 8400. Federatie Veilig Nederland spreekt als expert met experts en is actief in alle voor de sector relevante normcommissies. Leden zijn o.a. Siemens, Unica, Chubb, Tyco, Croonwolter&Dros, Honeywell, Engie, Heras, Ansul e.v.a.


Federatie Veilig Nederland ziet het als haar taak om voorlichting te geven te geven over het voorkomen en beperken van brand door het nemen van de beste maatregelen in verschillende situaties, bij bedrijven en woningen.