Blog: Onterecht 1-op-3 telefoontjes naar alarmnummer 112


“Ruim een op drie telefoontjes naar het alarmnummer 112 onterecht “, zo opende het RTL Nieuws op 22 april 2023. In 2022 werd het alarmnummer bijna 3,5 miljoen keer gebeld. Op basis van politiecijfers bleek dat in ruim 1 op de 3 gevallen niet terecht. 

De gekozen oplossingsrichting: Een publiekscampagne welke meer duidelijkheid moet brengen over wanneer 112 welen wanneer 112 niet gebeld mag worden. Een initiatief van huisartsen en de ambulancezorg in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid. 


Vooral ouders met jonge kinderen, mantelzorgers, expats, toeristen en internationale studenten bellen vaker met 112 terwijl dat achteraf onnodig blijkt. De beoogde campagne moet mensen informeren over wanneer het bellen van het noodnummer echt noodzakelijk is. Zo wordt uitleg gegeven over welke vormen van spoedzorg er zijn, maar ook worden handvatten gegeven om in een stressvolle situatie de juiste keuze te maken. Er komen posters en flyers en op termijn advertenties op diverse online- en sociale mediakanalen. 


Zal het effect hebben? Wellicht een beetje.  Zou er een effectievere oplossing kunnen zijn? Ja! Laat de particuliere alarmcentrales meehelpen bij het filteren van de berichten via 112.


De recent uitgebrachte conclusie over de inzet van de georganiseerde Particuliere Alarmcentrales (PAC ‘s) leert dat de politie-inzet rond overval inmiddels vele malen effici ënter verloopt dan de tientallen jaren v ó ór juli 2021. De politie krijgt sinds de zomer van 2021 circa 80 tot 90% minder overvalmeldingen te verwerken. De Particuliere Alarmcentrale weet binnen tientallen seconden met haar kennis en technieken een beter beeld van een (vermeende overval) melding te krijgen, waardoor de politie 80-90% minder meldingen krijgt. 


In de periode v ó ór juli 2021 was de werkwijze dat de politie zelf verifieerde of er sprake was van een correct doorgegeven overvalalarm. Door in het proces van elektronische overvalsignalering, melding en feitelijke inzet van politie de ruim 30 PAC ‘s, erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid,  een inhoudelijker rol te geven heeft dit geleid tot een 80 tot 90% reductie van politie inzet. Iedere maand weer. 


Het heeft daarmee een enorme capaciteit aan tijd en geld vrijgespeeld dat nu al bijna twee jaar elders wordt ingezet. Prima. De werkwijze is in meerdere opzichten een succes, aldus de politie. Efficiency is bereikt én – nog belangrijker – er zijn tevens geen re ële overvallen verkeerd beoordeeld. Goed voor de maatschappij en daarmee een geslaagde Publiek-Private Samenwerking. 


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


April 2023


Lees meer over de onderzoeksresultaten weergegeven in een flyer.