Als de rook om je hoofd is verdwenen


Als de rook om je hoofd is verdwenen

3 juli 2020


… Dit zong Boudewijn de Groot al in 1972. Nog ouder is de manier om rook af te voeren. De Indianen hadden een gat in de top van hun wigwam. De na-oorlogse huizen voerden via de schoorsteen de rook af van de kolenkachels. Tegenwoordig is de schoorsteen nog altijd zeer nuttig om de rook van de open haard af te voeren.


Of laat u de rook via de woonkamer, de gang en de voordeur naar buiten gaan? Dit laatste klinkt wel heel vreemd. Maar in ondergrondse parkeergarages vinden we dat kennelijk heel normaal. Nu is daar weliswaar geen open haard aanwezig, maar er kan wel een auto in brand staan. Afgelopen week gebeurde dat nog in de Singelgarage in Alkmaar. De impact van de brand was aanzienlijk, zowel met betrekking tot de overlast voor omliggende bewoners, de bezoekers aan het ziekenhuis als met betrekking tot de materi ële schade. De brandweer had uren nodig om de brand onder controle te krijgen, terwijl er maar twee auto ’s hebben gebrand. In de parkeergarage stonden 150 auto ‘s. Door de rook en de hitte hebben wel veel meer voertuigen schade opgelopen. 


In iedere zin in de verslaglegging over deze brand staat dat de rookontwikkeling het probleem is. De leden van de sectie Rookbeheersingssystemen (RBS), onderdeel van Federatie Veilig Nederland, menen dat een nuance hier op zijn plaats is. De rookontwikkeling is een FEIT bij een autobrand. Het probleem is dat die rook niet adequaat wordt afgevoerd. In de Singelgarage is in 1998 een ventilatiesysteem ge ïnstalleerd dat zorgt voor de afvoer van de uitlaatgassen van de auto ‘s. Het afvoeren van rook bij brand was destijds nog niet aan de orde en daar is het systeem ook niet voor ontworpen. Anno 2020 – 30 jaar later – weten we dat het positieve effect van het afvoeren van rook en warmte een enorm groot verschil kan maken. De eeuwenoude techniek van de schoorsteen, aangevuld met moderne kennis en techniek biedt de oplossing om de rook bij brand in een parkeergarage doeltreffend af te voeren.


De moderne schoorsteen, de afvoerschacht, waarin hittebestendige ventilatoren de afvoer van de rook en warmte garanderen. Met behulp van deze afvoer ventilatoren en ventilatoren die richting geven aan de luchtstroom wordt de rook gedwongen via de afvoerschacht de ruimte te verlaten.


Het probleem van geen zicht in de garage en het niet kunnen lokaliseren van de brandhaard is hiermee weg te nemen. Hierdoor kan het bestrijdingsplan van de brandweer snel en met veel minder risico ingezet worden. Het signaleren van een brandende (elektrische) auto en het voorbereiden van de aanpak voor het blussen en/of weghalen van de auto wordt door het wegnemen van de rookontwikkeling mogelijk gemaakt.


De inzet van een blusrobot heeft bewezen dat bij het cre ëren van zicht in de garage de brand veel sneller geblust kan worden. In het geval van de brand deze week in Alkmaar dan ook petje af voor de brandweer die deze robot ingezet heeft.


Wanneer het ventilatiesysteem de warme rook vanaf het begin van de brand had afgevoerd, had het blussen eerder gestart kunnen worden. Dit had minder schade, minder maatschappelijke en sociale ontwrichting en minder gevaar voor de mensen van de brandweer opgeleverd. Een oplossing waarbij een rook- en warmteafvoersysteem (RWA) gecombineerd wordt met een sprinklerinstallatie zou de brandveiligheid nog verder verhogen. 


Conclusie, Boudewijn de Groot had gelijk, je kunt pas iets doen als de rook om je hoofd is verdwenen. 

Maak een rookafvoersysteem, zorg dat de rook weg is, zodat de brandweer kan zien wat er aan de hand is en zij de situatie snel onder controle hebben, waardoor de gevolgen beperkt blijven.


Meer weten over rookbeheersingssystemen?