Positieve ervaringen geverifieerde alarmmeldingen


20 april 2023


Sinds juli 2021 worden overvalmeldingen ‘stil alarm ‘ geverifieerd door een particuliere alarmcentrale. Volgens de Federatie Veilig Nederland heeft die maatregel geleid tot aanzienlijk betrouwbaardere meldingen, met als gevolg een veel effici ëntere inzet van de politiecapaciteit.


Jaarlijks vinden er zo ’n duizend roofovervallen op winkels plaats. Veel winkeliers beschikken over een verborgen knop om dan alarm te kunnen slaan. Die knop wordt echter vaak ten onrechte bediend, bijvoorbeeld als een boze klant komt klagen. Ook wordt de knop vaak per ongelukt ingedrukt. Voordat particuliere alarmcentrales als filter gingen fungeren ging de politie in maar liefst 99 procent van de gevallen voor niets met twee wagens met ieder twee agenten ter plaatse om de ‘overvaller ‘ op te wachten en in te rekenen. Want dat is het protocol bij een overvalmelding.


Verificatie
De centralisten van de particuliere alarmcentrales zijn volgens de Federatie Veilig Nederland opgeleid om overvalmeldingen te verifi ëren. Vaak gebeurt dat door live camerabeelden te bekijken of via een microfoon te luisteren naar wat er in de winkel gebeurt. Als er geen overval plaatsvindt, maar er wel sprake is van een dreigende situatie worden particuliere beveiligers, boa ’s of collegawinkeliers ingeschakeld. Bij twijfel wordt nog steeds de politie gealarmeerd.


Direct effect
In juli 2021, de eerste maand waarin de maatregel van kracht was, kregen de samenwerkende particuliere alarmcentrales 1898 overvalmeldingen binnen. In 1683 keer kon met zekerheid worden vastgesteld dat het loos alarm was. Dat gebeurde 965 keer door het live uitkijken van camerabeelden en 933 keer werd het alarm telefonisch geverifieerd. De maanden erna lieten vergelijkbare cijfers zien.


Bijkomend voordeel
Belangrijker nog dan het voorkomen van nodeloze politie-inzet is dat een terecht alarm niet als nodeloos wordt ge ïntepeteerd. Dat is volgens de Federatie Veilig Nederland tot nu toe nog niet voor gekomen. Een bijkomende voordeel van de verificatie is dat informatie over de daders aan de politie doorgegeven kan worden, zodat die met een passende inzet kan komen. En als de overvallers inmiddels vertrokken zijn, is er in het geval van videoverificatie al een signalement beschikbaar, wat de opsporing vergemakkelijkt.


Kosten/baten
Voor winkeliers betekent het abonnement op de particuliere alarmcentrale een extra kostenpost. Daar staat tegenover dat op snelle politie-inzet gerekend kan worden. Zonder verificatie beschouwt de politie de overvalmelding als gewoon verzoek om assistentie en komt men pas langs als daar tijd voor is. Een ander voordeel is dat de politie effici ënter kan werken, waardoor overvallers sneller achter de tralies verdwijnen. Daarmee helpen winkeliers ook elkaar. Particuliere alarmcentrales kunnen via installateurs een compleet overvalpakket aanbieden met camera of microfoon en een abonnement met opvolgingsprotocol. Op www.gekeurdenveilig.nl staat een overzicht van particuliere alarmcentrales met een vergunning van het ministerie van Justitie & Veiligheid.


Download de flyer’ Effectieve PPS overvalalarmen