Vijf beveiligingsbranches samen tegen Coronacrisis

Stel beveiligingsbedrijven juist nu in staat hun essenti ële rol te kunnen blijven vervullen ten behoeve van de samenleving

Minister Grapperhaus komt beveiligingsbranche tegemoet

21 april 2020


De branche van particuliere beveiliging moet ook in deze crisistijd haar belangrijke rol voor de veiligheid in Nederland kunnen blijven vervullen, vindt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Om dat mogelijk te maken en het werken voor particuliere beveiligers te vergemakkelijken, heeft hij enkele maatregelen genomen. Dit zegt de minister in een brief, waarmee hij reageert op een oproep van de vijf samenwerkende brancheorganisaties voor particuliere beveiliging. Grapperhaus vindt het belangrijk dat “de publieke en de private sector de handen zoveel mogelijk ineenslaan en samen ten strijde trekken ” om de crisis het hoofd te bieden.

De minister wijst er in zijn brief op dat beveiligers in lijn met andere cruciale beroepen aanspraak kunnen maken op dezelfde faciliteiten (kinderopvang, onderwijs) en dat ze, ook als de bewegingsvrijheid van burgers verder wordt beperkt, bij het vervullen van hun taken hun bewegingsvrijheid zullen houden.


Lees de brief van Minister Grapperhaus van 21 april 2020

Voortgang knelpunten in de beveiliging

17 april 2020


De vijf branches hebben vandaag Minister Grapperhaus en de korpsleiding van de politie gevraagd spoedig een reactie te geven en te zorgen voor passende maatregelen inzake onder meer de WPBR. 

Bij brieven van 24 en van 30 maart is aandacht gevraagd voor verschillende knelpunten die verband houden met de maatregelen rond het coronavirus die het werken van de bedrijven in de beveiligingsbranche bemoeilijken en soms onmogelijk maken. Een reactie bleef tot op heden uit.


Download de brief van 17 april aan Minister Grapperhaus en korpsleiding politie

Voortgang knelpunten in contact met banken

16 april 2020


Eerder schreven de vijf brancheorganisaties de Nederlandse Vereniging van Banken aan over

het bieden van oplossingen bij liquiditeitsproblemen van bedrijven. Vandaag is een brief gestuurd over de voortgang van de knelpunten in de beveiligingsbranche in de contacten met banken. 


Download de brief van 16 april aan de NVB

Knelpunten in de beveiliging 

30 maart 2020


In vervolg op de brief van 24 maart 2020 (zie hieronder) is vandaag opnieuw een gezamenlijke brief gestuurd aan Minister Grapperhaus van het Ministerie Justitie & Veiligheid en de korpsleiding van de politie met het verzoek een aantal processen generiek anders te laten verlopen ten behoeve van het snel kunnen handelen tijdens de coronacrisis.


Download de brief van 30 maart aan de Minister van J&V


Tevens is een brief verstuurd aan de Nederlandse Verenigingen van Banken (NVB)

waarbij hulp van banken wordt gevraagd bij het oplossen van liquiditeitsproblemen.


Download de brief van 30 maart aan de NVB

Beveiliging tijdens Coronacrisis

24 maart 2020


In een brief gericht aan de overheid doen de vijf brancheverenigingen een aanbod over inzet van beveiliging (brand en beveiliging, mensen en techniek), waarbij tegelijkertijd ook aangegeven wordt welke voorwaarden de beveiliging nodig heeft om haar werk te verrichten.


Download de brief van 24 maart aan VNO-NCW/Minister van Economische Zaken en Klimaat

Beveiligingsbranches slaan handen ineen

20 maart 2020


De Nederlandse particuliere beveiligingsbedrijven staan met mensen en techniek klaar om de overheid te helpen bij de aanpak van de coronacrisis en de veiligheid in Nederland te blijven garanderen. Dat garanderen de voorzitters van de vijf brancheverenigingen.


Het gaat om de voorzitters Ard van der Steur van de Nederlandse Veiligheidsbranche, Boele Staal van de Federatie Veilig Nederland, Jan Kuipers van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven, Peter Hoes van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland en Wouter van Veldhuijsen van de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoekbureaus. Zij hebben vrijdagmiddag 20 maart (figuurlijk) de handen ineen geslagen tijdens een gezamenlijke telefonische bespreking. Ze zijn in gesprek met de overheid om na te gaan hoe deze hulp vorm kan krijgen.


Cruciale rol
De vijf organisaties zijn ervan overtuigd dat hun (lid)bedrijven een cruciale rol kunnen vervullen als het kabinet mocht besluiten tot verdergaande maatregelen tegen het coronavirus. Daarvoor is voldoende mankracht beschikbaar, mede als gevolg van de sterke terugloop van reguliere werkzaamheden in de sector. De vijf brancheorganisaties inventariseren hoeveel beveiligingsmensen ze zouden kunnen aanbieden. Vooralsnog wordt uitgegaan van enkele duizenden, waarbij rekening wordt gehouden met eigen uitval door het coronavirus. Naast mankracht kunnen de organisaties ook techniek leveren in de vorm van cameratoezicht, alarmcentrales en de meest moderne middelen om de veiligheid van onze samenleving te kunnen garanderen.


Ondersteuning van de leden
De vijf brancheverenigingen zullen er alles aan doen om hun leden te ondersteunen in deze moeilijke tijd, ook als de crisis zich onverhoopt mocht verergeren. Ze vragen het kabinet en publieke en private opdrachtgevers om juist nu beveiligingsbedrijven in staat te stellen hun essenti ële rol te blijven vervullen ten behoeve van de samenleving. “Beveiligingsbedrijven staan dagelijks in de frontlinie met onze burgers in contact als het gaat om hun dagelijkse veiligheid in tal van situaties. Zij zijn juist nu de aangewezen partners om de overheid te ondersteunen. Juist in tijden van crisis kunnen beveiligingsbedrijven en hun medewerkers van grote waarde zijn en een vitale rol vervullen “, aldus Ard van der Steur, namens de voorzitters van de vijf brancheverenigingen.