SVI Blad

SVI-blad: Brandblus en brandpreventie installaties herzien

Onlangs is de herziene versie van de branchenorm ‘Specifieke Veiligheids Informatie (SVI), Brandblus en brandpreventie installaties’ verschenen. In deze vierde druk (2017) is de branchenorm geactualiseerd naar aanleiding van een aantal praktijk situaties die het wereldnieuws haalden, met als gevolg dat ook deze ervaringen zijn meegenomen en er daarmee extra gekeken is naar de veiligheid voor personen.

De branchenorm, opgesteld door Federatie Veilig Nederland, geeft informatie over de veiligheidsaspecten van automatische blusinstallaties en is onderdeel van brandpreventie zoals in de Arbowet omschreven. Een praktisch naslagwerk voor de facility manager. Naast informatie over de installaties en de vrijkomende blusstoffen stelt de branchenorm minimumeisen vast voor veiligheid, kwaliteit en maatregelen om schade en risico’s voor de gezondheid van personen bij inwerkingtreding van deze installaties te beheersen.


Over de branchenorm

Sinds 1997 geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf geen P-bladen meer uit en verschijnt er slechts een beperkt aantal Arbo-Informatie bladen (AI-bladen). Sinds die datum zijn de P-bladen voor Halon, CO2 en inerte blusgassen vervallen verklaard. Toch blijft er behoefte aan informatie over veilige arbeidsomstandigheden. Om deze reden heeft de VEBON-sectie ‘Blussystemen’, mede op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in 2000 de branchenorm voor blusinstallaties opgesteld met informatie over inerte blusgassen, chemische blusgassen en koolstofdioxide.


In de tweede druk (2007) vond een revisie plaats en werden tevens richtlijnen toegevoegd voor High Expansion blusschuiminstallaties en blusinstallaties gebaseerd op droge aërosol techniek; de inhoud van deze branchenorm is afgestemd op de van toepassing zijnde Arbobeleidsregels.


In de derde druk (2015) is de branchenorm wederom geactualiseerd naar de laatste stand van norm- en regelgeving en is de brandbeveiligingsoplossing door middel van zuurstofverlaginginstallaties toegevoegd.


In deze vierde druk (2017) is de branchenorm geactualiseerd naar aanleiding van een aantal praktijk situaties die het wereldnieuws haalden, met als gevolg dat ook deze ervaringen zijn meegenomen en er daarmee extra gekeken is naar de veiligheid voor personen.


Download het SVI-blad

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging