Vakgebieden

Vakgebieden zijn:

- Brandveiligheid (Fire Safety) en 

- Beveiliging (Security) 

Binnen deze vakgebieden zijn leden actief die zich richten op specifieke disciplines met eigen specialismen en oplossingen voor (brand)veiligheidsvraagstukken.

De secties tellen tussen de 5 en 50 bedrijven als lid. De basis van iedere sectie is een gelijkgestemd dienstenpakket dan wel een productenpakket. Elk bedrijf is vaak vertegenwoordigd door 1 of 2 mensen. Secties komen meerdere keren per jaar bijeen.

Specialismen

Federatie Veilig Nederland heeft kennis en expertise opgebouwd op het gebied van: Rookbeheersingssystemen, Blusmiddelen, Blussystemen, Sprinklertechniek (VSI), Branddetectie, -componenten & OAS, Rook- en CO-melders, Noodverlichting, Signalering, Zorgsystemen, Inbraak, Detectie en Alarmtransmissie, Toegangscontrole, Videospecialisten, Bouwplaats Beveiliging, Integrated Solutions (System Integrators), Hang- en Sluitwerk (VHS) en MARC's (PAC's & Toezichtcentrales).


Wilt u meer weten? Klik dan op het betreffende specialisme in onderstaand overzicht.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging