Wat zijn keurmerken?

Keurmerken en certificaten

CCV en KVB beheren op het gebied van beveiliging en brandveiligheid de hier onder weergegeven certificatieschema’s. In de nabije toekomst zullen er meer schema’s toegevoegd worden en zullen er wellicht verschuivingen in de samenstelling of samenhang van de huidige schema’s optreden. De huidige schema’s zijn:

op het gebied van inbraak

op het gebied van brandveiligheid

  • Regeling Brandmeldinstallaties 2002 (toelichting)
  • LPS 1233 Sprinklerinstallateur (toelichting)
  • LPS 1233 Blusgasinstallateur (toelichting)
  • LPS 1233 Inspectie-instelling (toelichting)
  • Onderhoudsbedrijf Kleine Blusmiddelen 2005 (REOB) (toelichting)